Αξιοθέατα

  • Το πρώτο άξιο θέασης είναι το φυσικό περιβάλλον άμεσο και απώτερο με αιχμές ενδεικτικά:
   • Τις πηγές του ποταμού Καλαμά στη στη βαθύσκιωτη πλατανόφυτη και γαργαροροούσα θέση «Χάνια».
   • Τη χαρακτηρισμένη ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους λίμνη της Ζαραβίνας πέμπτη βαθύτερη της Ελλάδος.
   • Το Θεογέφυρο, γεωλογικός σχηματισμός εν ίδει γέφυρας στον ποταμό Καλαμά,
   • Την περιοχή των «Αγιών» στον ποταμό Γορμό,
   • Τον καταράχτη πού σχηματίζει ο ποταμός Καλαμάς στο ομώνυμο χωριό (Καταράχτης) κ.λ.π.
  • Το ανθρωπογενές περιβάλλον προβάλει και αυτό τις αιχμές του με:
   • Tη μονή Σωσίνου του 15ου αιώνα, επί του ομωνύμου λόφου,
   • Tο καθολικό της μονής Αγ, Αθανασίου περίπου σύγχρονου με την προηγούμενη ,
   • Tο «παλιοντέρβενο» τμήμα του επί τουρκοκρατίας δημόσιου δρόμου Ιωαννίνων – Αργυροκάστρου,
   • Tον παλαιό νερόμυλο της Μόσσιορης,
   • Aρκετά καλαίσθητα εξωκλήσια γύρω από το χωριό,
   • Το εγκαταλειμμένο χωριό παλαιό Μαυρονόρος, κ.λ.π.